พท.ป. อุษาวิตรี วงศ์เจริญวิวัฒน์

Ausawitree Wongjaroenwiwat, ATM.Dr.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การแพทย์แผนไทย
2560สาธารณสุขศาสตรมหาบัญฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
อังคาร
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พุธ
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พฤหัสบดี
08:00 - 11:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ศุกร์
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
เสาร์
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์