นพ. อนุชิต เลิศศิริธง

Anuchit Lerstsirithong, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ศัลยศาสตร์, ผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ผ่าตัดส่องกล้อง, ส่องกล้องทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดีขั้นสูง
2557 วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์) / Diploma of the Thai board of Surgery
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2554Graduate Diploma in Clinical Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
2557Residency training in General Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
2558Research Fellowship in General surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
2559International Fellowship in Robotic Surgery, The Valley Hospital, Ridgewood, New Jersey, USA.
2560Clinical Fellowship in Minimally Invasive Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
2562International Fellowship in Colorectal Surgery (Laparoscopy), Seoul St.Mary’s Hospital, Catholic University, Seoul, Korea.

International Presentations:

– Lerstsirithong A, Akaraviputh T, Yiengpruksawan A. Laparobotic Duodenal Diverticulectomy: Operative Technique and Surgical Steps. 40th World Congress of the International College of Surgeons (ICS 2016), Kyoto, Japan

– Lerstsirithong A, Akaraviputh T, Pongpaibul A. Laparoscopic Resection of a Large Omental Cyst : A Case Report (Poster). 40th World Congress of the International College of Surgeons (ICS 2016), Kyoto, Japan Publications: Journals

 

– Methathrathip D, Apinhasmit W, Chompoopong S, Lerstsirithong A, Ariyawatkul T, Sangvichien S. Anatomy of greater palatine foramen and canal and pterygopalatine fossa in Thais: considerations for maxillary nerve block. Surg Radiol Anat. 2005 Dec;27(6):511-6.

-Apinhasmit W, Methathrathip D, Ploytubtim S, Chompoopong S, Ariyawatkul T, Lerstsirithong A. Anatomical study of the maxillary artery at the pterygomaxillary fissure in a Thai population: its relationship to maxillary osteotomy. J Med Assoc Thai. 2004 Oct;87(10):1212-7.

-Chinswangwatanakul V, Lerstsirithong A, Akaraviputh T. Robotic-assisted Heller myotomy versus laparoscopic Heller myotomy for the treatment of esophageal achalasia : Siriraj experience. Thai J Surg. 2015;36(1):1-5.

-Lerstsirithong A, Akaraviputh T, Pongpaibul A. Laparoscopic Resection of a Large Omental Cyst : A Case Report. Siriraj Medical Journal. 2016;68(5):313-6 5. Lerstsirithong A, Akaraviputh T, Yiengpruksawan A. Laparobotic Duodenal Diverticulectomy: A Case Series and Operative Technique. Siriraj Medical Journal. 2017;69(2):102-6

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
16:00 - 20:00
*09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์
09:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
หมายเหตุ
** นัดเฉพาะ Feeding tube clinic และดูแผลเท่านั้น