นพ. โฆษิต วรธีระ

KOSIT VORATEERA, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ศัลยศาสตร์
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. Salybekov A, Sakai K, Natsumeda M, Vorateera K, Ikari Y, Asahara T. Abstract 14207: Endothelial Progenitor Cells, T Cells and Macrophages’ Peripheral Levels as Possible Predictive Biomarkers of Acute Myocardial Infarction. Circulation. 2020;142(Suppl_3).

2. Salybekov A, Sakai K, Natsumeda M, Vorateera K, Ikari Y, Asahara T. Abstract 14209: A New in vitro Methodology to Evaluate Blood Mononuclear Cells Regenerative Capacity in Diabetes Patients With Acute Myocardial Infarction. Circulation. 2020;142(Suppl_3).

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์
13:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป