นพ. โฆษิต วรธีระ

KOSIT VORATEERA, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ศัลยศาสตร์
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. Salybekov A, Sakai K, Natsumeda M, Vorateera K, Ikari Y, Asahara T. Abstract 14207: Endothelial Progenitor Cells, T Cells and Macrophages’ Peripheral Levels as Possible Predictive Biomarkers of Acute Myocardial Infarction. Circulation. 2020;142(Suppl_3).

2. Salybekov A, Sakai K, Natsumeda M, Vorateera K, Ikari Y, Asahara T. Abstract 14209: A New in vitro Methodology to Evaluate Blood Mononuclear Cells Regenerative Capacity in Diabetes Patients With Acute Myocardial Infarction. Circulation. 2020;142(Suppl_3).

3. Publication Chinchalongporn W, Chruewkamlow N, Sermsathanasawadi N, Vorateera K, Jintaworn S, Wongwanit C, Ruangsetakit C. The quality and quantity media-cultured mononuclear cell transplantation is safe and effective in ischemic hindlimb mouse model. JVS Vasc Sci. 2023 Sep 28;4:100129. doi: 10.1016/j.jvssci.2023.100129. PMID: 37953747; PMCID: PMC10632110. Presentataion Laparoscopic Reduction in Small Bowel Intussusception Vorateera K, Bhumisawatdi P, Tangnuntachai N. American College of Surgeons Clinical Congress 2023, Boston, MA When Appendicitis is not Appendix: a rare case of synchronous primary adenocarcinoma of appendix and upper rectum in young adult Vorateera K, Methasate A. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons SAGES 2024 Annual Meeting, Cleveland, OH

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป