พญ. ภูริชญา​ ดีเลิศทวีทรัพย์

Bhurichaya Deelertthaweesap, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2559แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
13:00 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
พฤหัสบดี
*13:00 - 16:00
คลินิกพัฒนาการ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
ศุกร์
13:00 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
ศุกร์
**16:00 - 19:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
เสาร์
*08:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่2 เดือนคี่ เดือนคู่
**สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน รับเฉพาะคิวนัดหมายเท่านั้น
***คลินิกนอกเวลาราชการ เฉพาะวันเสาร์ สัปดาห์ที่2ของเดือน
****คลินิกนอกเวลาราชการ