นพ. พัลลภ ถิระวานิช

Panlop Tirawanish
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกกระดูกสันหลัง
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
16:00 - 20:00
คลินิกกระดูกสันหลัง
พุธ
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศุกร์
09:00 - 16:00
คลินิกกระดูกสันหลัง
ศุกร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
คลินิกกระดูกสันหลัง
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 1,2
**สัปดาห์ที่ 1,2