นพ. อิชฐญพงศ์ กาญจนาคีรีวงศ์

Ishthayapong Kanjanakeereewong
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2557แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2565วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ กระดูกข้อเท้าและเท้า) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อาทิตย์
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ