นพ. กัญจน์ ฉ่ำเฉลิม

Gun Chomchalerm, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2566รังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขารังสีวินิจฉัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
พุธ
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
เสาร์
*08:00 - 12:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 3