นพ. ตะวัน อินทิยนราวุธ

Tawan Intiyanaravut, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ ภาวะกระดูกพรุน
2554 Observation Fellowship, Division of Orthopedic Surgery, The Ottowa Hospital, Canada
2553 Adult Reconstructive Surgery Fellowship. National University Hospital, Singapore
2553 ประกาศนียบัตรเฉพาะทางข้อเข่า ข้อสะโพก ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
2552 วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลเลิดสิน
2545 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-Mutita Kunopart, Pratamaporn Chanthong, Nimit Thongpolswat, Tawan Intiyanaravut, Chanyapat Pethuahong. Effects of single shot femoral nerve block combined with intrathecal morphine for postoperative analgesia: a randomized, controlled, dose-ranging study after total knee arthroplasty.J Med Assoc Thai 2014;97(2): 195-202

– Intiyanaravut T, et al. Gluteraldehyde Modified Erythropoietin Reduced secondary Injury in Rat Spinal Cord Injury Model. In the 30th Annual Meeting of the Royal College of Orthopedic Surgeons of Thailand and Thai Orthopaedic Association. Thailand. 2008

Intiyanaravut T, et al.Variation of Femoral Offset Restoration in Different Hip Prostheses Models Commonly Used in Thailand. In the Combined Meeting of 12th Thai Hip and Knee Society 4th ASEAN Arthroplasty Association and 5th Combined Hip and Knee Society and Sports Medicine. Thailand. 2010

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกข้อเข่าเทียม
จันทร์
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกข้อเข่าเทียม
อังคาร
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกข้อเข่าเทียม
พุธ
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เสาร์
09:00 - 12:00
คลินิกข้อเข่าเทียม
เสาร์
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ