คลินิกโรคเลือด

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ได้แก่

  1. กลุ่มโรคเลือด ได้แก่ โลหิตจาง ธาลัสซีเมีย การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เส้นเลือดอุดตัน เลือดออกผิดปกติ โรคไขกระดูก เป็นต้น
  2. กลุ่มโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งไขกระดูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

  1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
  2. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
  3. กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.
  4. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค

ที่ตั้ง

คลินิกตรวจอายุรกรรม   2 ชั้น 2

เวลาทำการ

วันอังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.และวันศุกร์ 13.00-16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
08:00 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
08:00 - 12:00
พุธ
08:00 - 16:00
2130,3077
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ