คลินิกผู้สูงอายุ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการผู้ป่วยโรคอายุรกรรมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง   โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเสื่อม   ปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย    ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม ปัญหาในการเคลื่อนไหว โดยผู้สูงอายุอาจเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ยากขึ้น    ปัญหาทางด้านโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดการประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นสภาวะโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า กระดูกพรุน

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

  1. คัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome Screening)
  2. ประเมินสภาพสมองเบื้องต้นด้วยแบบประเมิน (Thai Mental State Examination : TMSE และ Mini-Mental State Examination: MMSE)
  3. ประเมินพุทฺธิปัญญาด้วยแบบประเมิน (Montreal Cognitive Assessment : MOCA)
  4. ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน (Thai Geriatric Depression Scale : TGDS)
  5. ประเมินภาวะโภชนาการด้วยแบบประเมิน (Mini Nutritional Assessment : MNA)

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

นัดหมายเท่านั้น

ผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติที่ดูแลผู้ป่วยประจำมาด้วย เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่างๆ

ที่ตั้ง

หน่วยตรวจอายุรกรรม 1 ชั้น 2

เวลาทำการ

วันจันทร์  08.00 – 12.00 น.

วันอังคาร  8.00 – 16.00 น.

วันศุกร์  08.00 16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
อังคาร
13:00 - 16:00
*09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 16:00
หมายเหตุ
*เฉพาะคนไข้ใหม่ที่ได้รับการประเมินภาวะสมองเสื่อมแล้วต้องพบแพทย์
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 16:00
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 16:00
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ