คลินิกผู้สูงอายุ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีอาการในกลุ่มโรคผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาวะหลงลืมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน มีผลกระทบต่ออาชีพการงานเดิม หรือมีผลกระทบต่อผู้ดูแล มีปัญหาด้านการสื่อสาร ปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง อารมณ์ซึมเศร้า ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัวหรือหกล้ม หรือมีภาวะสับสน ภาวะขาดสารอาหาร โดยให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา เป็นต้น

             กลุ่มผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป) ที่แพทย์ส่งปรึกษาหรือผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินคัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุและพบปัญหาผิดปกติ

 

            ขั้นตอนการรับบริการ

1) ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุเบื้องต้นก่อนพบอายุรแพทย์ผู้สูงอายุ

2) พบอายุรแพทย์ผู้สูงอายุ

3) พบทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา เป็นต้น

 

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 1.      การคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ราคา 320 บาท  ด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายและเครื่องตรวจกำลังกล้ามเนื้อ          เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น มวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อแบบแยกส่วน เปอร์เซนต์ไขมัน ปริมาณน้ำในร่างกาย และสามารถบอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักได้ ทำให้ทราบถึงเป้าหมายการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายเฉพาะส่วนได้

            เครื่องตรวจกำลังกล้ามเนื้อ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกำลังของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ เพื่อประเมินสมรรถภาพของกำลังกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ เพื่อประเมินสมรรถภาพของกล้ามเนื้อนั้น ๆ ซึ่งช่วยบอกถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและยังช่วยทำนายถึงปัญหาการทรงตัวหรือหกล้มในอนาคตได้ เช่น แรงบีบมือ แรงกล้ามเนื้อต้นขา เป็นต้น

            การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ราคา 190 บาท

            การคัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุ ราคา 75 บาท

            การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ราคา 75 บาท

            การให้คำปรึกษาเฉพาะราย (Psychiatric Nurse) ราคา 360 บาท

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

1.ให้บริการผ่านนัดหมายเท่านั้น กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8496600 ต่อ 2611

2.สามารถนัดหมายได้ที่คลินิกโดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการเบื้องต้น

3.กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้

เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายพบแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค

4.ผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติที่ดูแลผู้ป่วยประจำมาด้วย เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่าง ๆ

ที่ตั้ง

หน่วยตรวจอายุรกรรม 1 ชั้น 2

เวลาทำการ

วันจันทร์  09.00 – 12.00 น.

วันอังคาร  09.00 – 16.00 น.

วันพฤหัสบดี 13.30 – 16.00 น.

วันศุกร์  09.00 16.00 น.

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป) ที่แพทย์ส่งปรึกษาหรือผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินคัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุและพบปัญหาผิดปกติ

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
อังคาร
13:00 - 16:00
*09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 16:00
หมายเหตุ
*เฉพาะคนไข้ใหม่ที่ได้รับการประเมินภาวะสมองเสื่อมแล้วต้องพบแพทย์
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 16:00
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 16:00
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ