คลินิกฟื้นฟูด้านการกลืน

ข้อมูลทั่วไป

 1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนได้แก่ กลืนติด กลืนลำบาก กลืนเจ็บ จุกแน่นในลำคอ ไอและสำลักขณะรับประทานอาหาร อาหารขย้อนขึ้นโพรงหลังจมูก ให้บริการผู้มารับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยที่มักมีปัญหาด้านการกลืนได้แก่
  • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ได้แก่ โรคไมแอสทีเนีย โรคพาร์คินสัน โรคเส้นเลือดในสมอง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรือรับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและคอ ( post head and neck surgery and/or irradiation)
  • ผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบติดเชื้อในบริเวณช่องปาก คอหอย กล่องเสียงหรือหลอดอาหาร
  • ผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ที่บริเวณช่องปาก คอหอย กล่องเสียงและ/หรือหลอดอาหาร
  • ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีอาการกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นสู่กล่องเสียงและคอหอย
 2. ให้การบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพการกลืนโดยการกระตุ้น การเลือกอาหาร ตลอดจนการจัดท่าของศีรษะที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยกลืนอาหารได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย
 3. ให้การตรวจโพรงจมูก ช่องปาก คอหอย กล่องเสียงและหลอดอาหารด้วยกล้องระบบดิจิตอลส่องผ่านทางโพรงจมูก ทำให้แพทย์สามารถตรวจหาพยาธิสภาพในบริเวณดังกล่าวได้ถูกต้อง
 4. คลินิกนี้เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้บริการ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกิจกรรมบำบัดและเจ้าหน้าที่โภชนาการ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 1. Functional Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) คือ การตรวจสมรรถภาพของการกลืน ในระดับช่องปากและคอหอยผ่านทางจมูกด้วยกล้องระบบดิจิตอล โดยใช้ยาชาเฉพาะที่

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

 • ให้บริการนัดหมายโดยแพทย์เป็นผู้พิจารณาทำนัดเข้าคลินิก
 • กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้ง 1-2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.
 • ผู้ป่วยต้องตรวจ ATK ด้วยตนเองและนำผลมาแจ้งพยาบาลเช้าวันตรวจเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิดเพราะการตรวจเป็นลักษณะหัตถการฝอยละออง

ที่ตั้ง

อาคารส่วนขยาย ชั้น 2 คลินิก หู คอ จมูก ลาริงซ์

เวลาทำการ

คลินิก หู คอ จมูก ลาริงซ์

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ ที่ 1/3 ของเดือน

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ ที่ 1/3 ของเดือน
2571-2572
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ