คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ  เช่น  เบาหวาน  โรคของต่อมไทรอยด์  โรคของต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมอง โรคอ้วน  ความผิดปกติของแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

  1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
  2. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ
  3.  กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรม  1 ชั้น 2

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันพุธ เวลา 09 – 12.00 น. ให้บริการคลินิกเบาหวานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมให้คำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมสภาวะของโรค และป้องกันโรคแทรกซ้อน

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
พฤหัสบดี
16:00 - 20:00
เสาร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
อังคาร
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
16:00 - 16:00
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 2 และ 4
2611-2612
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ