ประกาศการรับวัคซีน

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

ประกาศ การรับวัคซีน COVID-19

เนื่องจากขณะนี้  ศูนย์การแพทย์กาญนาภิเษก ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ที่มีคิวนัดหมายในวันที่ 14 มิ.ย.- 2 ก.ค. 64   ตรวจสอบวันมาฉีดวัคใหม่ ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 64 (08.00-15.00 น.)

 

กรุณานำบัตรประชาชน มาที่ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ก่อนเวลานัด 30 นาที

 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีคิวนัดหมายเดิมตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป รอประกาศการนัดหมายฉีดวัคซีนจากข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งต่อไปค่ะ

 

หมายเหตุ : วันนัดฉีดวัคซีนใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา