ประกาศการรับวัคซีน

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

 

ผู้ที่มีนัดหมายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มารับวัคซีน AstraZeneca ในวันที่ 30 มิ.ย. 64 (12.00-14.30 น.)

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G (มาก่อนเวลานัด 30 นาที)

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีนัดเดดิม ตั้ังแต่วันที่ 12 มิ.ย. 64 รอประกาศการฉีดวัคซีนจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-8496600 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)