• หน้าแรก
  • News
  • ประกาศ
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และบริหารอาคารจอดรถยนต์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และบริหารอาคารจอดรถยนต์

ประกาศ   ลงวันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และบริหารอาคารจอดรถยนต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คลิกที่นี่