รับยาทางไปรษณีย์

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

โครงการส่งยาถึงบ้าน ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด

 

  1.  *** เฉพาะผู้ป่วยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่รับยาต่อเนื่องที่ศูนย์การแพทย์ฯอยู่ในปัจจุบัน และมีสิทธิเบิกจ่ายตรง, เบิกต้นสังกัด หรือ ชำระเป็นเงินสด เท่านั้น*** 2. *** คิดค่าบริการ ดังนี้ ***2.1) ค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 150 บาท/ครั้ง (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เบิกราชการไม่ได้)
    2.2) ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 90 บาท/ ครั้ง (เบิกได้ตามสิทธิราชการ 50 บาท)3. สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่เป็นยาที่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ และไม่ใช่ยาที่ต้องมีการควบคุมการใช้ยาอย่างเคร่งครัด เช่น ยาเคมีบำบัด, ยาวาร์ฟาริน, ยาเสพติดให้โทษ, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รวมถึงยาน้ำ, ยาที่ต้องเก็บโดยการควบคุมอุณหภูมิ หรือยาที่มีบรรจุภัณฑ์แตกหักง่าย4. แพทย์จะโทรติดต่อผู้ป่วย เพื่อสอบถามอาการ และ สั่งยาเดิม โดยจะจัดลำดับคิวการโทรติดต่อผู้ป่วย ตามวันนัดหมายของผู้ป่วย (กรุณา ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ให้แพทย์โทรหา ในช่องด้านล่าง ให้ถูกต้อง ชัดเจน)5. หลังได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล ให้โอนเงิน **ไม่เกินเวลา 18.00 น.** ของวันที่ได้รับแจ้งค่าใช้จ่าย**หากไม่โอนเงินภายในวันที่ได้รับการติดต่อ รายการจัดส่งยาจะถูกยกเลิกและต้องลงทะเบียนใหม่ **6. ผู้ป่วยรอรับยาที่บ้าน และตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่ได้รับ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาสอบถามได้ที่ งานเภสัชกรรม โทร 0 2849-6600 ต่อ 3105 *** หากท่าน มีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ กรุณาโทร 0 2849 – 6600 ต่อ 4325, 4051