ประกาศเรื่องการรับวัคซีน COVID-19

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

 

เรียน ผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 

เนื่องจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID-19  มาไม่เพียงพอ ดังนั้นทางศูนย์การแพทย์

ขอเลื่อนนัดการรับวัคซีนที่มีนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ

  • เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID-19 มาเพิ่มเติม หรือมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ท่าทราบโดยทันที
  • ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 7 มิ.ย. ให้มารับวัคซีนได้ตามปกติ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้