เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19

เริ่มลงทะเบียน 4 พ.ค. เป็นต้นไป สำหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง
-โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
-โรคหลอดเลือดสมอง
-โรคหัวใจและหลอดเลือด
-โรคเบาหวาน
-โรคอ้วน
-โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
-โรคมะเร็งทุกชนิด

เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ วันที่ 7 มิ.ย. – 9 ก.ค. 64

👉ลงทะเบียนได้ที่ Line หมอพร้อม

 

กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถขอติดต่อลงทะเบียนขอรับวัคซีนด้วยตนเองที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ในวันและเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น.