• หน้าแรก
  • News
  • ข่าวสาร
  • อธิการบดี ม.มหิดล เข้าเยี่ยมการตรวจคัดกรองและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา COVID-19

อธิการบดี ม.มหิดล เข้าเยี่ยมการตรวจคัดกรองและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา COVID-19

ข่าวสาร   ลงวันที่
           อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา COVID-19 ณ Cohort Ward  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
          ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาCOVID-19 ณ cohort ward ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
          ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมกับดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ด้วยความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์