การประะชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

 

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

วันที่ 29-31 มีนาคม 2566

ในหัวข้อ Disruptive innovation in Medicine

 

ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร

ลงทะเบียน คลิกที่นี่