แนวทางการให้บริการ

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

เรียน  ผู้รับบริการโปรดทราบ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  •  ลดการผ่าตัดและลดการให้บริการผู้ป่วยนอกชั่วคราว
  • หากต้องรับยาต่อเนื่องโปรดลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย