การประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

ข่าวสาร   ลงวันที่

 

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ ์ บน Proceedings Online ในงานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤตโควิดกับระบบสุขภาพวิถีใหม่” (Achieving the Closest to Pre-COVID19 with New Normal Practice)​

 

ส่งบทความ :
ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.gj.mahidol.ac.th/tech/

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

งานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-2849-6600 ต่อ 4241-2