รู้จักยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

ความรู้ทั่วไป, ความรู้โรคทางอายุรกรรม   ลงวันที่

รู้จักยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน

  • เป็นยาที่เข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่แบ่งตัวได้เร็ว จึงควบคุมและทำลายเซลล์มะเร็งให้ตายลงในที่สุด
  • ยาเคมีบำบัดอาจมีผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อปกติที่แบ่งตัวเร็ว เช่น เม็ดเลือดต่าง เยื่อบุทางเดินอาหาร ผิวหนัง เส้นผม เล็บ เซลล์สืบพันธุ์ โดยความรุนแรงมักขึ้นอยู่กับสูตรยาเคมีบำบัดที่ได้รับ ความแข็งแรงของผู้ป่วย

อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงเหล่านี้มักจะเป็นอยู่ชั่วคราวในช่วงระยะที่ให้หรือหลังให้ยาไม่นาน เมื่อยาหมดฤทธิ์หรือหยุดยาแล้ว ผลข้างเคียงส่วนใหญ่มักทุเลาลงและหายได้ นอกจากนี้แพทย์ยังมีวิธีในการจำกัดผลข้างเคียงต่าง  ๆได้ เช่น การใช้ยารักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน การใช้ยากระตุ้นเม็ดเลือด การปรับขนาดของยาเคมีบำบัด เป็นต้น ดังนั้น ยาเคมีบำบัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิด

หมายเหตุ อาการข้างเคียงดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม

คลินิกโรคมะเร็ง

  • โทร 02 849 6600 ต่อ 2632-2633

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งว […]