คลินิกโรคมะเร็ง

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

– ให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องโรคมะเร็ง เช่น การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง โภชนาการและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็ง

– วางแผนการรักษาโรคมะเร็งร่วมกับผู้ป่วย

– ให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

– ให้การรักษาประคับประคอง (palliative care)

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

  1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
  2. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
  3. กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
  4. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค

ที่ตั้ง

หน่วยตรวจอายุรกรรม 2 ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ 13.30-16.00

วันอังคาร 9.00-12.00 / 13.30-16.00

วันพุธ 9.00-12.00

วันพฤหัสบดี 9.00-12.00

วันศุกร์ 9.00-12.00

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:30 - 16:00
อังคาร
09:00 - 12:00
พุธ
09:00 - 12:00
ศุกร์
16:00 - 20:00
เสาร์
*08:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ ที่ 1 และ 3
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
16:00 - 20:00
อังคาร
13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
พุธ
*16:00 - 20:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ ที่ 2 และ 4
2632-2633
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ

คลินิกพิเศษนอกเวลา