คลินิกปอด

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคปอด และให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพปอด

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

  1. การส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy )
  2. การตรวจสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function testing : PFT )

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

  1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
  2. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
  3. กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.
  4. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค
  5. การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy )  การตรวจสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function testing : PFT )

 

ที่ตั้ง

คลินิกปอด ที่ คลินิกอายุรกรรม2 ชั้น 2

คลินิกโรคหอบ (asthma)  และปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)  ที่ อายุรกรรม 1 ชั้น 2

คลินิกวัณโรค ที่ คลินิกอายุรศาสตร์สอนแสดง ชั้น G

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
อังคาร
09:00 - 12:00
**08:00 - 12:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
13:00 - 15:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
*13:00 - 15:00
หมายเหตุ
*ออกตรวจที่คลินิค ARI ชั้น1 คลินิกโรควัณโรค
**คลินิค COPD
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*13:00 - 15:00
-
อังคาร
**08:00 - 12:00
หมายเหตุ
*ออกตรวจที่คลินิค ARI ชั้น1 คลินิกโรควัณโรค
**คลินิค COPD
2130,3077
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ