งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 8

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีบทบาทในการรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีหน้าที่ในการจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ด้วยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การที่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์จะต้องพบเจอผู้ป่วยที่หลากหลาย การเข้าถึงและรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ (Empathy) คนไข้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึง Empathyดังกล่าวจึง ได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่8) จัดขึ้นวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบิดา โซน B อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

          เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

  1. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเขียนพบนักอ่าน ในหัวข้อ “การอ่านนวนิยาย เพื่อสร้าง Empathy” โดย

ทพญ. กัลยาณี สุขาสุณี : แพทย์และนักเขียนนวนิยาย

คุณชญาน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย : นักเขียนนวนิยาย

  1. กิจกรรมระดมทุน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 จากบูธภายในงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่8)
  2. กิจกรรมแบ่งฝันบันสุข เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2
  3. 4. การจำหน่ายหนังสือ และสินค้าราคาพิเศษ

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (มีเอกสารแนบ)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *