วัคซีนตามช่วงอายุ

วัคซีนที่เปิดให้บริการ

**หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 เข็ม ยังไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 100 บาท และค่าฉีดวัคซีน 30 บาท/เข็ม
**ราคาวัคซีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ฉีด กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง**

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

รวมข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

รวมสื่อโปสเตอร์ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ ที่เปิดให้บริการ

วัคซีนนอกสถานที่

ติดต่อนัดหมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และประสานงานนัดหมายวัคซีนนอกสถานที่
โทร. 02-849-6600 ต่อเบอร์ภายใน 1059 หรือ 2307
ในวันและเวลาทำการ

ช่องทางติดตามข่าวสารวัคซีน

LINE
ศูนย์วัคซีน

Facebook
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำการ
โทร. 02-849-6600
ต่อเบอร์ภายใน 2307, 1059

ประเมินความเสี่ยงโควิด-19

ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19