HPV Vaccine

HPV Vaccine

โดยแพทย์หญิงเมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินรีแพทย์)

กลุ่มเป้าหมายหลักที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน

      • เด็กหญิงอายุ 11-12 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

กลุ่มอื่นที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน คือ

  1. หญิงและชาย ช่วงอายุ 9-26 ปี โดยฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1-2 และ 6 เดือน
  2. หญิงและชายที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ติดเชื้อเอชไอวี
  3. หญิงที่เคยมีผล Pap smear หรือ HPV testing ผิดปกติหรือ เคยเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก หรือเคยเป็นหูดหงอนไก่มาก่อน

กล่มุหญิงที่อายุ26-45 ปีหรือหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ให้พิจารณาในการฉีดวัคซีนเป็นราย ๆไป โดยตัดสินใจร่วมกันหลังจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชพีวีและประโยชนของการฉีดวัคซีน

ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม

คลินิกนรีเวชกรรม

  • โทร 02 849 6600 ต่อ 1571 , 1572

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งว […]