เงื่อนไขสำคัญของผู้ที่สามารถทำ Home Isolation (แยกรักษาตัวที่บ้าน)

ความรู้ COVID19, ความรู้ทั่วไป   ลงวันที่

การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน หรือ Home isolation กำลังเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาสถานการณ์เรื่องเตียงผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอ และการรักษาที่กำลังเข้าขั้นวิกฤต โดยเหมาะสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย

การแยกรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID-19 มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้ค่ะ

ก่อนอื่น ขอเน้นย้ำเกี่ยวกับ Home isolation กันอีกครั้งนะคะ

มาที่เงื่อนไขของผู้ที่สามารถทำ Home isolation ค่ะ ประกอบด้วย
1. ต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี
2. เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ
3. สุขภาพโดยรวมแข็งแรง ม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์

4. ต้องไม่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักตัวมากเกิน 90 กิโลกรัม
5. พักอาศัยคนเดียวที่บ้าน หรือมีที่พักอาศัยที่มีห้องแยกเพื่ออยู่คนเดียวได้ กรณีผู้ป่วยเด็ก ควรมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ดูแล
6. ผู้ป่วยให้การยินยอมในการรักษาตัวที่บ้าน

หากมีโรคประจำตัวควรแจ้งแพทย์ทันทีนะคะ รวมไปถึงโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องได้รับยาเป็นประจำ เพื่อที่แพทย์จะได้ประเมินอาการและความเป็นไปได้ในการรักษาด้วยรูปแบบที่ปลอดภัยค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง