เวียนหมุนจากโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

ความรู้ทั่วไป, โรคทางหู คอ จมูก   ลงวันที่

เวียนหมุนจากโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

นพ. วีรุตม์ ชโยภาสกุล (โสต ศอ นาสิกแพทย์)

 

เวียนหัว vs. บ้านหมุน

บ้านหมุน           ความรู้สึกว่าตัวเองหรือสิ่งแวดล้อมหมุน

เวียนศีรษะ         ความรู้สึกมึน ๆ แต่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองหรือสิ่งแวดล้อมหมุน

 

เวียนหมุนจากโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV

 • เป็นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะจากโรคหู
 • ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแบบเฉียบพลัน สัมพันธ์กับท่าทางหรือการขยับศีรษะ
 • พบได้ทุกช่วงอายุ โดยพบมากขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ
 • พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (2:1)

อาการของโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

 • มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแบบเฉียบพลัน โดยมักมีอาการไม่เกิน 1 นาที แต่อาจมีอาการเวียนศีรษะตามมาได้
 • อาการมักสัมพันธ์กับท่าทาง เช่น ลุกจากที่นอน นอนสระผม
 • การได้ยินปกติ ยกเว้นมีความผิดปกติของการได้ยินอยู่เดิม
 • ไม่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางอื่น ๆ เช่น แขนขาอ่อนแรง ใบหน้าเบี้ยว หมดสติ

สาเหตุของโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

 • ส่วนใหญ่เกิดขึ้นแบบไม่มีสาเหตุ
 • ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดโรค เช่น อุบัติเหตุศีรษะกระทบกระแทก โรคของหูบางชนิด การผ่าตัดหู
 • ปัจจัยอื่น ๆ จากการศึกษาวิจัยที่อาจส่งผลให้เกิดโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน กระดูกพรุน ภาวะขาดวิตามินดี ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การรักษาโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

 • สามารถหายได้เองในผู้ป่วยบางราย
 • การกายภาพบำบัดเป็นการรักษาหลัก สามารถทำให้ดีขึ้นประมาณร้อยละ 80 ในการรักษาครั้งแรก
 • ไม่มียาที่จำเพาะ แพทย์อาจพิจารณาให้ยาบางชนิดเพื่อลดอาการเวียนศีรษะชั่วคราว

การพยากรณ์โรคและการปฏิบัติตัว

 • สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังรักษา
 • แพทย์มักนัดติดตามอาการที่ประมาณ 1 เดือน
 • มีโอกาสกลับเป็นซ้ำประมาณร้อยละ 15-20 ต่อปี
 • เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงยังไม่มีการป้องกัน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งว […]