งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการประจำปี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
รายละเอียดงานประชุม รายละเอียดการส่งผลงาน
– รายละเอียดโครงการ
– ตารางกำหนดการ
– หนังสือเชิญประชุม
– รายละเอียดการเขียนผลงาน
– คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ
– การเขียนผลงานอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์


ไฟล์วิทยากร

บทความ

ไฟล์วิทยากร

บทความ

ไฟล์วิทยากร

บทความ

ไฟล์วิทยากร

บทความ