พจ. ลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์

Ladawan Chotikulworapreunk, CM.D.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    การแพทย์แผนจีน
  • ภาษา
    อังกฤษ, จีน, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ฝังเข็มรักษาโรค, ครอบแก้ว, ยาจีน
2556 การเเพทย์เเผนจีน(เกียรตินิยม),มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเเละมหาวิทยาลัยเเพทย์เเผนจีนเซี่ยงไฮ้
2559วุฒิบัตร การฝังเข็มโรคอัมพฤกษ์อัมพาต มหาวิทยาลัยเเพทย์เเผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2559ปริญญาโท ,อายุรกรรมศาสตร์การเเพทย์เเผนจีน ,มหาวิทยาลัยเเพทย์เเผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
อังคาร
08:00 - 15:00
16:00 - 18:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
พุธ
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
พฤหัสบดี
08:00 - 11:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
ศุกร์
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
เสาร์
08:00 - 11:00
คลินิกแพทย์แผนจีน