การอยู่ร่วมกับผู้ป่วย COVID-19 ที่ทำ Home isolation ที่บ้าน

ความรู้ COVID19, ความรู้ทั่วไป   ลงวันที่

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วย COVID-19 ที่ทำ Home isolation ที่บ้านนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ 🏠 ศิริราช-กาญจนาจึงขอมาเน้นย้ำกับ “ข้อห้าม” ต่าง ๆ ที่สำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง