ใช้ห้องน้ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ในบ้าน

ความรู้ COVID19   ลงวันที่

การทำ Home isolation จำเป็นต้องระมัดระวังสูงสุดในทุกขั้นตอนนะคะ 🏠 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อภายในครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยโควิดอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และมีความจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน 🚻 ตรงนี้ถือเป็นจุดเสี่ยงสูงสุดที่ต้องระมัดระวังและป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างรักษาตัวเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุดค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง