คลินิกปัสสาวะพลศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท (Neurogenic Bladder; NB) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทางการแพทย์และเป็นสาเหตุสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ลดลง การสูญเสียการทำงานของไต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ สาเหตุของกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท มีตั้งแต่ความผิดปกติแต่กำเนิด การผ่าตัด การบาดเจ็บ และโรคทางอายุรกรรมต่าง ๆ ผู้ป่วยเหล่านี้ควรต้องติดตามการรักษาตลอดชีวิต

ให้บริการ ผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท เช่น ไขสันหลัง บาดเจ็บ เส้นประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะผิดปกติ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

  • เครื่องตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ (Urodynamic )
  • ตรวจวัดการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหูรูด
  • ความยืดหยุ่นของกระเพาะปัสสาวะ
  • ความดันสูงสุดของกระเพาะปัสสาวะ
  • อัตราไหลของปัสสาวะ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถตรวจได้

  • ผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถทำตามคำสั่งได้
  • ผู้ป่วยที่ท่อปัสสาวะผิดปกติ และไม่สามารถสวนปัสสาวะได้

 

กรณีเลื่อนนัด

โทรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  เวลา 13.30-15.30 น.

ที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เวลา 13.30- 16.00 น

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ