คลินิกกิจกรรมบำบัดกระตุ้นการกลืน

ข้อมูลทั่วไป

การให้บริการ ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนลำบากเสี่ยงต่อการสำลัก อันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ส่งผลให้เกิดภาวะกลืนลำบาก และภาวะการอุดกั้นของทางเดินหายใจ รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการกลืนลำบาก เช่น ปอดอักเสบจากการสำลักอาหาร

 

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนลำบากจากทางระบบประสาท และโครงสร้างผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการสำลักอาหาร ผู้ที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ เด็กที่มีปัญหาการดูดการกลืน

 

 

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

เครื่องมือพิเศษ

 • กระตุ้นการกลืนด้วยเครื่อง Vital Stimulation และ Aspire II
 • การบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้นด้วยเครื่อง Lowe Oral Performance Instrument (IOPI)

อัตราค่าบริการ

 • ราคาหัตถการฝึกกระตุ้นการกลืน เริ่มต้นที่ 350 – 450 บาท
 •  ราคาหัตถการฝึกกระตุ้นการกลืนด้วยเครื่อง Vital Stimulation และ Aspire II เริ่มต้นที่ 500-1,500 บาท*
 • ราคาหัตถการบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้นด้วยเครื่อง IOPI เริ่มต้นที่ 500-1,500 บาท*

หมายเหตุ : รายละเอียดอัตราค่าบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นักกิจกรรมบำบัดประจำคลินิก

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่ > คัดกรอง > ทำแฟ้มประวัติ > พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ประเมินการกลืน)
 • ผู้ป่วยเก่า (มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > เช็คสิทธิ์ > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1
 • ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1

 

การเลื่อนนัดหมาย

 • เลื่อนนัดหมายกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน โทร 02-8496600 ต่อ 1541 หรือ 1542
  (กรุณาติดต่อตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.)

 

อื่น ๆ 

 • งดการให้บริการหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีเสมหะมากขับออกเองไม่ได้

 

ที่ตั้ง

คลินิกกิจกรรมบำบัดกระตุ้นการกลืน เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

 

 

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

1541 หรือ 1542
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ