คลินิกลดเกร็ง

ข้อมูลทั่วไป

ให้การรักษาลดอาการเกร็งด้วยยา กายอุปกรณ์ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว

ให้บริการ ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะอัมพาตครึ่งท่อนจากโรคไขสันหลังบาดเจ็บและผู้ป่วยเด็กสมองพิการ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ให้บริการลดเกร็งด้วยเครื่องไฟฟ้าวินิฉัยร่วมกับการใช้ยาและ การทำกายอุปกรณ์

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

กรุณานำยาเดิมมาด้วยทุกครั้ง

ที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันอังคาร  เวลา 13.30 – 16.00 น

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ