คลินิกกิจกรรมบำบัดระบบประสาท

ข้อมูลทั่วไป

การให้บริการ ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาท อ่อนแรงกล้ามเนื้อรวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยฝึกการทำงานของมือและแขน การเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของแขน และการฝึกกิจวัตรประจำวัน

 

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ป่วยระบบประสาท และผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 • ฝึกการทำงานของแขนและมือสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาอ่อนแรงด้วยเครื่อง Armeo spring  และเครื่อง Biometric
 • การเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก และมือ ด้วยเครื่อง Continuous Passive Motion (CPM)

อัตราค่าบริการ

 • ราคาหัตถการการฝึกการทำงานของมือและแขน ราคาเริ่มต้นที่ 300-1,500 บาท
 • ราคาหัตถการการฝึกกิจวัตรประจำวัน ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่ > คัดกรอง > ทำแฟ้มประวัติ > พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ประเมินปัญาทางด้านกิจกรรมบำบัด)
 • ผู้ป่วยเก่า (มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > เช็คสิทธิ์ > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1
 • ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1

 

การเลื่อนนัดหมาย

 • เลื่อนนัดหมายกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน โทร 02-8496600 ต่อ 1541 หรือ 1542
  (กรุณาติดต่อตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.)

 

อื่น ๆ 

 • งดการให้บริการหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

 

นักกิจกรรมบำบัดประจำคลินิก 

ที่ตั้ง

ห้องกิจกรรมบำบัดระบบประสาท งานกิจกรรมบำบัด ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

1541 หรือ 1542
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ