คลินิกกิจกรรมบำบัดอุปกรณ์ดาม

ข้อมูลทั่วไป

การให้บริการ ให้บริการจัดทำอุปกรณ์ดาม อุปกรณ์เสริม สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบประสาท และระบบกระดูกกล้ามเนื้อ เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้กับส่วนของแขนและมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกัน หรือแก้ไขความพิการผิดรูป เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหว เพื่อพยุงและให้ความั่นคงหรือช่วยเสริมแรงในกรณีกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือหดเกร็ง และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและมือ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

อัตราค่าบริการ

 • ราคาหัตถการการขึ้นรูป/แก้ไขอุปกรณ์ดาม ราคาเริ่มต้นที่ 300 – 600 บาท
 • ราคาค่าอุปกรณ์ดามขนาดใหญ่ เริ่มต้นที่ 1,000-1,300 บาท ต่อชิ้น

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่ > คัดกรอง > ทำแฟ้มประวัติ > พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ความเหมาะสมของอุปกรณ์ดาม)
 • ผู้ป่วยเก่า (มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > เช็คสิทธิ์ > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1
 • ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1

 

การเลื่อนนัดหมาย

 • เลื่อนนัดหมายกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน โทร 02-8496600 ต่อ 1541 หรือ 1542
  (กรุณาติดต่อตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.)

 

อื่น ๆ 

 • งดการให้บริการหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

ที่ตั้ง

ห้องกิจกรรมบำบัดระบบประสาท งานกิจกรรมบำบัด ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

1541 หรือ 1542
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ