คลินิกกายภาพบำบัดระบบประสาท

ข้อมูลทั่วไป

1.ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อ มีการเกร็งของกล้ามเนื้อ จาก               ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท ทำใการเคลื่อนไหว             ส่วนต่างๆ ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป

 1. ผู้ป่วยที่มีปัญหากรดูกสันหลังคด
 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวจากความผิดปกติของระบบหูชั้นใน
 3. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม และผ่าตัดดามเหล็ก เป็นต้น
 4. หญิงหลังคลอดบุตรที่มีปัญหาการให้นมบุตร

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 1. เครื่องฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์
 2. ลู่วิ่งฝึกเดินพร้อมเครื่องช่วยพยุง
 3. การรักษาทางการภาพบำบัดด้วยเทคนิค Vojta
 4. ฝึกการทรงตัวด้วยbalance standing frame

 

อัตราค่าบริการ

 1. ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อ ราคา 350-700 บาท/ครั้ง
 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหากรดูกสันหลังคด ราคา 350-500 บาท/ครั้ง
 3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวจากความผิดปกติของระบบหูชั้นใน ราคา 300-500 บาท/ครั้ง
 4. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ราคา 300-700 บาท/ครั้ง
 5. หญิงหลังคลอดบุตรที่มีปัญหาการให้นมบุตร ราคา 500-700 บาท/ครั้ง

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  8.30 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

 

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ