งานเทคนิคการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

  • เคมีคลินิก เป็นการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของสารเคมีในเลือดและสารน้ำต่างๆ ในร่างกายเช่น การตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เป็นต้น
  • โลหิตวิทยา เป็นการตรวจหาความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือด
  • ภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นการตรวจสภาวะการติดเชื้อและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นต้น
  • จุลชีววิทยา เป็นการตรวจหาเชื้อจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค เช่น การตรวจหาเชื้อก่อโรควัณโรคในเสมหะ การเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อก่อโรคจากอุจจาระและปัสสาวะ เป็นต้น
  • จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา เป็นการตรวจหาความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร เช่น การตรวจตะกอนปัสสาวะ การตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ เป็นต้น
  • ธนาคารเลือด เป็นการทดสอบหมู่โลหิต จัดหาโลหิต และส่วนประกอบของโลหิตที่เข้ากันได้ให้กับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 07.00 – 16.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์   08.00 – 16.00 น.

** ให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้าทุกวัน  เปิดให้บริการถึง 16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ