คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ให้บริการทำหัตถการฉีดยา ทำแผล เย็บแผล

ให้บริการกรณีอุบัติเหตุ / อุบัติภัยหมู่

ให้บริการระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง

บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่หน่วยงานที่ขอสนับสนุน

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ลำดับการให้บริการเป็นไปตามความเร่งด่วนของคนไข้ตามเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วย (ไม่มีคิว)

ที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ