คลินิกกิจกรรมบำบัดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

การให้บริการ ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการช่วยเหลือตนเอง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กสมองพิการ เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และสติปัญญา ที่ส่งผลต่อกิจกรรมการดำเนินชีวิต

 

กลุ่มผู้รับบริการ เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ออทิสติก สมาธิสั้น ดาวน์ซินโดรม เด็กสมองพิการ บกพร่องทางการเรียนรู้ และบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 • กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยห้องบูรณาการระบบประสาทและสมอง (Snoezelen Room)
 • แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II ฉบับภาษาไทย
 • แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย
 • แบบประเมินการรับรู้ทางด้านสายตา

 

อัตราค่าบริการ

 • ราคาหัตถการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เริ่มต้นที่ 400 – 500 บาท

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่ > คัดกรอง > ทำแฟ้มประวัติ > พบกุมารแพทย์ (ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
 • ผู้ป่วยเก่า (มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > เช็คสิทธิ์ > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1
 • ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1

 

การเลื่อนนัดหมาย

 • เลื่อนนัดหมายกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน โทร 02-8496600 ต่อ 1541 หรือ 1542
  (กรุณาติดต่อตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.)

 

อื่น ๆ 

 • งดการให้บริการหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

ที่ตั้ง

ห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก งานกิจกรรมบำบัด ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 16.00 – 20.00 น. (นอกเวลาราชการ) ยังไม่เปิดให้บริการ

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

1541 หรือ 1542
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ