คลินิกกระจกตาค่าสายตาผิดปกติและเลนส์สัมผัส

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาโรคกระจกตา โรคผิวดวงตา ตาแห้ง ค่าสายตาผิดปกติต่างๆ และคนไข้เลนส์สัมผัส  รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เลนส์สัมผัส และให้ความรู้พื้นฐานในการดูแลตนเองของผู้ใช้เลนส์สัมผัส

       

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

มีการฝึกการลองใส่-ถอดคอนแทคเลนส์ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์ หรือ ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี และสอนวิธีการดูแลที่ถูกต้อง

กรณีเลื่อนนัด 

กรุณาแจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ โทร 02-8496600 ต่อ 3300,3301 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น

 

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

  • สำหรับผู้รับบริการรายใหม่ที่มีนัดมาตรวจที่คลินิกคอนแทคเลนศ์ครั้งแรก กรณีที่ใส่คอนแทคเลนส์เดิมอยู่ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วใช้แว่นตาอย่างน้อย 2 – 3 วันก่อนถึงวันนัด แล้วนำคอนแทคเลนส์เดิมที่ใช้มาพบแพทย์ตามวันและเวลาที่นัด
  • ในกรณีเร่งด่วนที่ผู้ใช้คอนแทคเลนส์มีปัญหา เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์สามารถมาพบจักษุแพทย์ได้ทุกวันตามตารางการให้บริการ

ที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันอังคาร สัปดาห์ที่2 และ4 เวลา 09.00 – 12.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ