ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ยังไม่เปิดนัดมายออนไลน์)

ข้อมูลทั่วไป

 

มะเร็งลำไส้ใหญ่

ป้องกันได้ ถ้ามีการตรวจ คัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เหตุใดจึงควรตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • ติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่สามารถกลายเป็นมะเร็งได้ในระยะเวลา 5 – 10 จากนั้นจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ
 • การคัดกรองและกำจัดติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่เป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

ใครควรตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • ผู้ชายและผู้หญิง อายุ 50 – 75 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ผู้ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • ผู้ที่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (ทุก 1 ปี)
 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (ทุก 5-10 ปี) สำหรับผู้ที่อายุ 50 – 75 ปีขึ้นไป หรือมีความเสี่ยง ได้แก่ มีญาติสายตรง เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • ตรวจดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) น้ำหนัก ส่วนสูง (Body Weight and Height) ความดันโลหิต (Blood Pressure)
 • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว (Physical Examination)

อัตราค่าบริการ

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้จากอุจจาระ และตรวจสุขภาพทั่วไป 600 บาท *รวมค่าธรรมเนียมแพทย์แล้ว*
 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 14,000 บาท *รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ และวิสัญญีแพทย์แล้ว (ไม่รวมค่าชิ้นเนื้อ และหัตถการตัดติ่งเนื้อ)*

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

เวลาทำการ

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ