คลินิกกิจกรรมบำบัดกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ข้อมูลทั่วไป

การให้บริการ ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้ ความจำ ความเข้าใจ หรือผู้ที่มีภาวะความจำเสื่อม หลงลืม

 

กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้รับบริการที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง โรคหลอดเลือดสมอง และกลุ่มผู้รับบริการที่มีภาวะหลงลืม อันเนื่องมาจากโรคความเสื่อมของระบบประสาท

 

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

การประเมินด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Thai-CPT, LOTCA

การประเมินด้วยแบบคัดกรองมาตรฐาน TMSE, MOCA-B

 

อัตราค่าบริการ

  • ราคาหัตถการการฝึกกระตุ้นความรู้ความเข้าใจ ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

  • ผู้ป่วยใหม่ > คัดกรอง > ทำแฟ้มประวัติ > พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ประเมินการรับรู้)
  • ผู้ป่วยเก่า (มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > เช็คสิทธิ์ > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1
  • ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล) > ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1

 

การเลื่อนนัดหมาย

  • เลื่อนนัดหมายกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน โทร 02-8496600 ต่อ 1541 หรือ 1542
    (กรุณาติดต่อตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.)

 

อื่น ๆ 

  • งดการให้บริการหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

ที่ตั้ง

ห้องกิจกรรมบำบัดกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ งานกิจกรรมบำบัด ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

1541 หรือ 1542
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ