ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ยังไม่เปิดนัดหมายออนไลน์)

ข้อมูลทั่วไป

 

 

มะเร็งปากมดลูก

รักษาให้หายได้ หากตรวจพบ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เหตุใดจึงควรตรวจมะเร็งปากมดลูก

 • มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 4 ในผู้หญิงทั่วโลก และพบมาก เป็นอันดับที่ 3 ในผู้หญิงไทย
 • การตรวจสามารถทำได้ง่าย และราคาไม่แพง

ใครควรตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิงที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้หญิงที่เคยรักษามะเร็งปากมดลูก (ควรตรวจต่อเนื่องจนครบ 25 ปีหลังการรักษา)

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 • ตรวจทางเซลล์วิทยา (Cervical Cytology) หรือ Pap Smear เพื่อหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก (ควรตรวจทุก 2 ปี)
 • ตรวจหาเชื้อ HPV (ไวรัสที่ก่อมะเร็ง) เพื่อคัดกรอง การติดเชื้อไวรัส HPV ชนิดเสี่ยงก่อโรคมะเร็งปากมดลูกสูง
 • ตรวจภายในโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช

อัตราค่าบริการ

 • ตรวจ Pap Smear (liquid based cytology) และ ตรวจภายใน PV 1,040 บาท
 • ตรวจ HPV DNA PCR และตรวจภายใน PV 1,870 บาท
 • *กรณีไม่ได้ฟังผลในวันที่ตรวจ อาจมีค่าแพทย์เพิ่มเติม*

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

เวลาทำการ

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ