ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ยังไม่เปิดนัดหมายออนไลน์)

ข้อมูลทั่วไป

 

มะเร็งเต้านม

สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะแรกเริ่ม

เหตุใดจึงควรตรวจมะเร็งเต้านม

 • มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งที่พบในผู้หญิง
 • การตรวจพบในระยะเริ่มต้นเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการรักษาสูง
 • การคัดกรองมีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจพบบริเวณเต้านมที่มีความผิดปกติแม้ว่ารอยโรคมีขนาดที่เล็กมาก

ใครควรตรวจมะเร็งเต้านม

 • ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม (ควรเริ่มตรวจที่อายุ 30 ปี)
 • ตรวจพบยีน BRCA1 และ BRCA2 (ยีนพันธุกรรมมะเร็ง) ผิดปกติ หรือตรวจพบ ในญาติสายตรง (ควรเริ่มตรวจที่อายุ 25 ปี)

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

 • ภาพถ่ายทางรังสีเต้านม (Mammogram ) เพื่อดูลักษณะก้อนในเต้านม และหาหินปูนผิดปกติในเนื้อเต้านม
 • อัลตราซาวด์เต้านม (Breast ultrasonography) เพื่อแยกแยะก้อน ที่มีลักษณะจำเพาะต่อมะเร็งเต้านม
 • ตรวจดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) น้ำหนัก ส่วนสูง (Body Weight and Height) ความดันโลหิต (Blood Pressure) ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Physical Examination)

อัตราค่าบริการ

 • 3,620 บาท
 • *กรณีไม่ได้ฟังผลในวันที่ตรวจ อาจมีค่าแพทย์เพิ่มเติม*

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

เวลาทำการ

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ