งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 5

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่ยืนยาวแข็งแรง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ห้องสมุดเล็งเห็นว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ประชาชนและชุมชนรอบข้าง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสร้างเป็นฐานความรู้ภายในชุมชน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่5) จัดขึ้นวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

            เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

  1. เวทีเสวนาในหัวข้อ “อาหารผู้สูงอายุกับแมคโครไบโอติกส์” โดย

               ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

               พท.ป.อุษาวิตรี วงศ์เจริญวิวัฒน์ : ฝ่ายแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  1. การสาธิการประกอบอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดย

                ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

                นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  1. การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  2. การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
  3. การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ
  4. ตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด
  5. แนะนำหนังสือใหม่

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *