สมัครสมาชิกห้องสมุด

          ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนของห้องสมุดที่สังกัด หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกห้องสมุดศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะต้องเป็นบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักฐานในการสมัครสมาชิก มีดังนี้

          1. รูปถ่ายสี/หน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

          2. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ 1 ชุด

          3. สำเนาคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้ง 1 ชุด

การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

          การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ครบกำหนดส่ง แต่ผู้ใช้ประสงค์จะนำไปใช้ต่อ ผู้ใช้สามารถต่ออายุการยืมได้ อีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยนำหนังสือมาต่ออายุการยืม ณ จุดบริการยืม – คืน และรายการต่ออายุการยืมต้องไม่มีผู้ใช้รายอื่นจองไว้

อัตราค่าปรับ

          ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกไปใช้และไม่ได้ส่งคืนตามวันที่กำหนดส่ง ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับดังนี้

          1. หนังสือทั่วไปและนวนิยาย ค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ เล่ม

          2. หนังสือวิทยานิพนธ์และหนังสือสำรอง ค่าปรับวันละ 30 บาท ต่อ เล่ม

          3. สื่อโสตทัศน์ ค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 ตลับ/แผ่น

การทวงถามและเรียกคืน

          ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะมีการติดตามทวงถามด้วยวาจา และทรัพยากรสารสนเทศที่มีการทวงถามแล้ว แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากผู้ยืมภายใน 7 วัน ห้องสมุดฯจะดำเนินการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสมาชิกที่ค้างค่าปรับเกิน 100 บาทขึ้นไป 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *